IS: Afghanska och irakiska män kraftigt överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken

Enligt Ilta-Sanomats granskning är afghanska och irakiska män kraftigt överrepresenterade som misstänkta i sexualbrott. Bild: SPT/Jenny Blomqvist

En omfattande kartläggning av Ilta-Sanomat visar att utländska män dominerar sexualbrottsstatistiken. Den något lägre medelåldern bland utlänningar förklarar en del, men inte allt.

Ilta-Sanomat (IS) har granskat sexualbrottsstatistiken utifrån de misstänkta gärningsmännens nationalitet. Ur granskningen framgår att afghanska och irakiska män är misstänka i sexualbrott 40 gånger så ofta som finländska män.

IS uppgifter kommer från Statistikcentralen och polisen. Med sexualbrott avses alla sexualbrott, till exempel våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn och några mindre vanliga brottsrubriker. Statistiken gäller misstänkta brott, inte domar, under år 2017.

IS har räknat ut jämförelsetal för olika nationaliteter. Enligt dessa var afghanska män misstänkta i 138 sexualbrott per 10 000 afghanska medborgare år 2017.

För irakiska män är jämförelsetalet 133/10 000. För syriska och turkiska män är jämförelsetalet kring 41/10 000.

När det gäller finländska män är jämförelsetalet 3/10 000. Det innebär att finländska män varit misstänkta i 3 sexualbrott per 10 000 finländska medborgare.

Utgående ur absoluta tal dominerar finländare sexualbrottsstatistiken. I fjol misstänkte polisen finländska medborgare i 1 836 sexualbrott.

Irakiska medborgare var misstänkta i 157 sexualbrott och afghanska i 80.

Sammanlagt bor det knappt 250 000 utländska medborgare i Finland. De största grupperna är ester, ryssar, irakier, kineser och svenskar.

Enligt experter som IS talat med finns det flera statistiska förklaringar till att utlänningar är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. En är att utlänningar har lägre medelålder än finländare och att så gott som alla brott begås av unga personer.

Det här förklarar ändå inte hela statistiken. Till och med då man endast betraktar 15–35-åriga personer är irakiska män 14 gånger oftare misstänkta för sexualbrott.

Andra förklaringar som lyfts fram har att göra med kulturell bakgrund.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03