Irriterande hinder i Norden på väg bort – elektroniskt id rör sig framåt

Det kan bli lättare att gå till banken i Norden, eller skaffa sig ett mobilnummer, i framtiden. De nordiska länderna är eniga om att röja undan hindren för elektronisk identifikation – och dessutom kan Baltikum också hänga med. – Det här är en fråga som enar, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nordiska rådet beslöt redan i november under sin session i Helsingfors att säga ja till gemensam elektronisk identifikation.

– Nu har projektet tagit några steg vidare och bereds mer konkret, säger Anna-Maja Henriksson (SFP), som i höstas presenterade förslaget från Mittengruppen i Nordiska rådet.

Nordiska rådets session den här veckan i Akureyri på Island har bland annat behandlat miljöfrågor och havet, men på tisdagen satt också Nordiska rådets välfärdsutskott och gick vidare på elektronisk identifikation.

– Det är roligt att se att alla länder är eniga och över partigränserna. Det här är en fråga som enar, säger Henriksson per telefon.

Tanken är att röja undan hindren för att öppna bankkonton eller telefonabonnemang, eller andra tjänster som behövs för studier och arbetsliv, och som hittills gett många flyttande nordbor besvär på grund av olika personnummer.

Idén har levt redan tidigare i form av ett gemensamt nordiskt personnummersystem, men den visade sig svår och dyr att genomföra i praktiken. I stället föreslogs att de nordiska länderna ska erkänna medborgarnas elektroniska identifikation och signatur över gränserna.

Det handlar alltså inte om att byta ut personnummer och inte heller om att införa nya kort, utan om att erkänna en digital identifikation. Det kan också bli relevant för andra tjänster som behövs för studier eller arbetsliv i Norden.

Välfärdsutskottet vill nu att regeringarna ser till att inte bara ländernas folkbokföring erkänner de andra nordiska ländernas identifikation, utan också att regeringarna pressar på näringslivet att se över sina hinder.

Treårigt projekt med Baltikum med

Också regeringarna har tagit några steg framåt. I slutet av fjolåret beslöt ministerrådet tillsammans med de baltiska länderna att införa ett treårigt projekt som ska utveckla funktioner för elektronisk identifikation över gränserna. Finland har representerats där av Nordenminister och kommunikationsminister Anne Berner (C).

Det handlar om att börja med de tjänster som är mest viktiga för att medborgarna ska kunna röra sig smidigt över gränserna. Steget vidare är nu en expertgrupp som ska gå igenom tekniska och juridiska hinder.

En faktor som pressar på utvecklingen är att EU kommer att kräva att medlemsländernas offentliga myndigheter identifierar andra medlemsländers elektroniska legitimation, dock med olika så kallade landsnoder. EU-förordningen träder i kraft i september i år, och också Norge, Island och Liechtenstein kommer att vara med i systemet.

"Nu behövs dialog med näringslivet"

En knäckfråga är ändå näringslivet, säger Henriksson, som vädjar till ministerrådet i egenskap av talesperson för ärendet inom Nordiska rådet.

Utskottet kräver nu att ministerrådet ska inleda rundabordssamtal med banker och andra företag, och diskutera det faktum att en del tjänster kräver just personnummer som villkor för kunderna.

– Eftersom det går så här bra framåt är det viktigt att ministerrådet nu för dialog med näringslivet, säger Anna-Maja Henriksson och syftar på att företagen inte ska kräva ytterligare personnummer utöver den nordiska e-identifikationen.

Anna-Maja Henriksson deltog i Nordiska rådets session på Island. Bild: Privat / KSF Media

Expertgruppen som jobbar vidare med de konkreta tekniska och juridiska hindren kommer att vara kopplad till den norska digitala myndigheten DIFI, som i sin tur ska utveckla själva arkitekturen.

Det finns många typer av elektronisk identifikation i bruk. Hos finländska myndigheter kan man till exempel logga in med bankkoder. Vissa mobilbanker har i sin tur fingeravtryck som e-identifikation. Också id-korten har en möjlighet till elektronisk identifikation.

Har du flyttat i Norden – vilka hinder har du stött på? Vilka tjänster vållar gråa hår? Kommentera gärna.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02