Irritation över elsparkcyklar som står i vägen – "Hoppas man klarar sig utan byråkrati"

De här sparkcyklarna har parkerats på korrekt sätt vid ett cykelställ och står inte i vägen för den övriga trafiken. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Borde det finnas tydligare regler för var man får parkera en elsparkcykel? Det diskuterade Helsingfors stadsfullmäktige på onsdagen.

Eldrivna sparkcyklar har under våren dykt upp i stadsbilden på Helsingfors gator och trottoarer. Sparkcyklarna kan hyras för några euro och när man åkt klart lämnar man fordonet på gatan, redo för näs...