Irmelin Sandman Lilius åker tillbaka till Tulavall

Suveränt avlyssnar Irmelin Sandman Lilius sina gestalter: herr Samardáns ohövligheter, Brockens grovheter, Kröpelinskans giftigheter, Botulfs eftertänksamma visdom. Bild: HBL arkiv

Irmelin Sandman Lilius har efter den stora biografin över maken Carl Gustaf Lilius återvänt till sitt Tulavall. Och nu framstår hon som en, om möjligt, ännu starkare ordkonstnär än någonsin tidigare, skriver Tuva Korsström.

Efter den stora biografiska bokserien Sjutusen år, om Carl Gustaf Lilius och sitt liv med honom, är Irmelin Sandman Lilius tillbaka i sitt eget fiktiva universum. Med sviten Tidens tiggare lägger hon...