Irländsk minister till HBL: Ingen vill återinföra en gräns som splittrar folk

Joseph McHugh säger att det har vuxit upp en hel ung generation människor som inte kan minnas hur den hårda gränsen mellan Irland och Nordirland såg ut eller vilka hinder den innebar för folket och ekonomin. Han hoppas att den yngre generationen aldrig ska behöva uppleva en sådan. Bild: Cata Portin

Storbritanniens planer på utträde ur EU har nått en återvändsgränd. Irland är berett att bevilja britterna mer tid för att ta sig ur härvan, men då måste de också presentera en plan, säger den irländske ministern Joseph McHugh till HBL.

Sedan det brittiska parlamentet förkastat ett EU-utträde både med och utan avtal väntas EU nästa vecka bevilja Storbritannien tilläggstid för att ta fram en alternativ plan. I annat fall lämnar britte...