Irland, Gibraltar och brexit

Bild: Wilfred Hildonen

Decemberöverenskommelsen mellan EU och Storbritannien gjorde det möjligt att inleda förhandlingar om övergångsperioden efter brexit. Nu ska de vaga formuleringarna preciseras. Historiska tvistefrågor kommer till ytan.