Det blir svårt att stoppa Iran i Mellanöstern

Demonstrationer i Bagdad i Irak i början av november 2019, där en demonstrant skändar en bild av den iranska generalen Qassim Soleimani med en sko. Bild: AFP / TT

Iran håller på att vinna den strategiska kampen mot Saudiarabien om inflytandet i Mellanöstern. Det hävdar det internationella institutet för strategiska studier (IISS) i London.

I sig är det knappast en nyhet att Irans ambition är att bli den ledande makten i Mellanöstern. Det har fått andra länder i området – med Saudiarabien i spetsen – att göra sitt yttersta för att ominte...