Iran har inte berättat sanningen

Iran är rikt på olja, vartill skulle landet behöva kärnkraftverk?

I HBL (12.5) läser vi att "Tyskland, Frankrike och England samlar krafter för att rädda kärnenergiavtalet med Iran, som USA övergett." Vladimir Putin stöder avtalet, han har ju nära samarbete med Iran. EU:s utrikesminister Federica Mogherini har ordnat ett möte om avtalets fortsättande denna vecka. Endast Israel och USA har i klara ord fördömt avtalet och förhåller sig negativt till en förlängning.

Jag har inte i våra dagstidningar funnit rapporter om en nyligen inträffad händelse som torde vara en vägande orsak till Israels och USA:s negativa syn på avtalet.

I slutet av april höll premiärminister Benjamin Netanyahu en offentlig presentation av ett topphemligt bibliotek omfattande Irans kärnprogram. Israels underrättelsetjänst Mossad hade brutit sig in i biblioteket i Teheran och till Israel fört 100 000 dokument varav hälften fanns på 183 cd-skivor. Av materialet framgår att när kärnenergiavtalet som förbjöd Iran att tillverka atombomber slöts 2015 gömde Iran sina kärnfysiska arkiv på en hemlig plats i södra Teheran undan atominspektörerna och de politiker i väst som skrivit under avtalet. Få iranier, men också några få israeler kände till bibliotekets plats.

Kopior av materialet sändes till Vita huset i Washington, där det studerades och konstaterades vara äkta.

Iran hade en underjordisk hemlig atomanläggning inne i ett berg med tusentals centrifuger för anrikning av uran för kärnvapen. Inför atomenergibyrån IAEA förnekade Iran liksom alla Irans ledande ayatollor och ledare, till exempel utrikesminister Mohammed Zarif, att landet hade planer på kärnvapentillverkning eller att de hade metallurgi för atombomber. Dokumenten visar något helt annat.

Irans ledare har inte talat sanning och inte följt avtalets bestämmelser om "ren" atomkraft. Iran är rikt på olja, vartill skulle landet behöva kärnkraftverk?

Tack vare kärnenergiavtalet har Iran fått möjlighet att utveckla en kärnfysisk vapenarsenal. Landet har också utvecklat bärraketer för atombomber med 1 000 och 2 000 kilometers räckvidd och siktar till ännu längre räckvidder.

Hela världen höll andan inför Nordkoreas kärnkraftssprängningar. Iran har oerhört mycket större resurser än Nordkorea att skjuta atombomber över hela världen och dessutom en stark religiös motivering att göra det. Kanske vi förstår Israels och USA:s hållning bättre mot denna bakgrund.

Ulf Emeleus Helsingfors

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33