Irakiska familjens avvisning lades på is

Migrationsverket gav på måndagen inrikesminister Petteri Orpo (Saml) den utredning om fallet som han begärt. Bild: Martti Kainulainen

Den irakiska familjen som varit i offentligheten under de senaste dagarna kommer inte att avvisas den här veckan.

Familjens jurist Jari Vuorijoki säger till FNB att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förbjudit verkställandet av beslutet tills HFD behandlat familjens ansökan om besvärstillstånd eller fattat ett annat beslut i ärendet.

Mamman och det äldre barnet skulle avlägsnas ur landet på fredag eftersom Migrationsverket inte beviljat dem uppehållstillstånd. Vuorijoki uppskattar att processen för besvärstillståndet sannolikt kommer att ta flera månader.

Det var Helsingin Sanomat som i helgen rapporterade om familjen som riskerar att bli splittrad efter avvisningsbeslutet.

Migrationsverket gav på måndagen inrikesminister Petteri Orpo (Saml) den utredning om fallet som han begärt.

Även president Sauli Niinistö tangerade ärendet på måndagen. Niinistö konstaterade att det i det nuvarande invandringsläget kan uppstå situationer som man inte kunde gestalta då lagarna stiftades.

"Inte särskilt ovanligt"

Innan HFD meddelade om verkställighetsförbudet hade Migrationsverket skickat ut ett pressmeddelande där det sade att medierna gett en ensidig bild av fallet.

Hanna Helinko på Migrationsverket uppger att ärendet behandlats enligt vedertagen praxis. Hon har inga exakta siffror på motsvarande fall under de senaste åren.

– Den här typen av fall är inte särskilt ovanliga, säger Helinko till FNB.

En familj med två vuxna och ett barn ska ha nettoinkomster på 2 200 euro per månad för att familjeåterförening ska beviljas, skriver Migrationsverket på sin webbplats.

För en familj med två föräldrar och två barn är summan 2 600 euro. Siffrorna är approximativa och bygger på Migrationsverkets interna regler.

För försörjningen av två vuxna krävs nettoinkomster på 1 700 euro.

En del av de sociala förmånerna, bland annat barnbidrag och bostadsbidrag, räknas som inkomst.

Regeringen vill skärpa utlänningslagen så att inkomstgränserna skrivs in i lagen.

Enligt regeringens förslag ska den som ansöker om familjeförening få dispens från inkomstgränsen om ansökan görs högst tre månader efter beviljat uppehållstillstånd. Ansökan ska göras på en finsk beskickning av den som vill flytta till Finland.

Man ska också kunna också göra undantag i enskilda fall där skälen är tillräckligt vägande eller barnets intressen förutsätter det.

Enligt lagförslaget får finska medborgare även framöver hämta sin familj till Finland oberoende av inkomst. 

Enligt Helsingin Sanomat har pappan i familjen beviljats asyl i Finland medan mamman och det äldre barnet i familjen avvisats.

– Utgångsläget är att det ligger i barnets intresse att åka med sin mamma om kriterierna för hennes uppehållstillstånd inte uppfylls. Mamman och babyn skiljs alltså inte åt, sade Helinko till tidningen.

Ett positivt beslut om familjeåterförening förutsätter att en familj som består av två föräldrar och två barn ska ha en månatlig nettoinkomst på minst 2 600 euro. Pappan har ett jobb och också mamman har fått arbetserbjudanden. För att kunna jobba i Finland förutsätts vanligen uppehållstillstånd, vilket kvinnan inte har haft.

Oftast ansöker man tillståndet redan innan man kommer till Finland.

– Den sökande skickar in en redogörelse om jobbet och villkoren i arbetsavtalet, framför allt lönen. Det är en ganska lång process, säger Helinko. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning