IPCC: Vi måste äta mindre kött och odla växter mångsidigare

IPCC konstaterar att människorna använder 72 procent av all markyta på jorden som inte är täckt av is Bild: Emmi Korhonen

Människan använder 72 procent av all markyta på jorden som inte är täckt av is, skriver Helsingin Sanomat.

Det räcker inte med att sluta använda fossila bränslen om vi villa hålla jordens medeltemperatur under den tolerabla gränsen, konstaterar den internationella klimatpanelen IPCC i sin rapport som publiceras offentligt på torsdag, skriver Helsingin Sanomat.

Vi måste också ändra på matsystemet och öka antalet kolsänkor, skriver IPCC. Bland annat måste vi äta mindre kött och växter måste odlas på ett mera mångsidigt sätt. Även mera skog måste planteras och myrar och torvmarker måste skyddas bättre. Dessutom måste användningen av bioenergi minskas.

Panelen konstaterar vidare att en fjärdedel av alla utsläpp i världen kommer från jord- och skogsbruk och annan markanvändning. Professor Markku Ollikainen som är ordförande för Finlands klimatpanel säger till Helsingin Sanomat att man i Finland talar mycket om utsläpp från markanvändningen men att man inte tagit ett enda steg för att minska på utsläppen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning