Invandrare som företagare

I stället för nya tjänster behöver invandrare mer samarbete och nätverk med de andra entreprenörerna.

Det är uppenbart att antalet invandrare i Finland ökar och kommer att öka i framtiden. Det verkar som den nuvarande världspolitiska situationen kommer att bidra till fler flyktingkriser. Som vi har sett de senaste två åren kan flyktingkrisens vågor väsentligt påverka antalet invandrare på en mycket kort tid.

Nästan alla invandrare i Finland är i arbetsför ålder, har ambitioner och utgör färdigt tillgänglig arbetskraft för den finländska arbetsmarknaden. Frågan är om Finland är berett att utnyttja alla. Det verkar omöjligt att Finland skulle erbjuda arbetsmöjligheter för alla invandrare. Då kommer nästa fråga: vilka är de andra möjligheterna för Finland att dra nytta av den här tillgången?

Företagande är lösningen. Om vi går tillbaka till den finländska historien ser vi att invandrare spelat en viktig roll för industrialiseringen av Finland. De har byggt upp ett antal välkända finländska varumärken på den globala marknaden. Finland och invandrarna måste upprepa samma historia igen. I dag har man stöd av internet och sociala medier med att bygga globala varumärken vilket leder till att Finland får mer välstånd och blir mer känt i världen.

Att vara företagare i Finland är mycket krävande, mycket pappersarbete är inblandat. Detta gör det svårt för invandrare att gå över till företagsverksamhet.

Regeringen och andra aktörer inom näringslivet är ansvariga för att stödja invandrarföretagarnas behov genom att göra upp en nationell plan som möjliggör att maximalt utnyttja invandrarnas företagsverksamhet. Å andra sidan har antalet invandrarföretagare i Finland ökat de senaste åren. Inte bara inom restaurangverksamhet utan också inom andra tjänstesektorer. Brist på nätverk för komma in på marknaden är en utmaning för invandrarföretagare. Företagsrådgivning finns tillgänglig, men det räcker inte. I stället för nya tjänster behöver invandrare mer samarbete och nätverk med de andra entreprenörerna.

Vi inom Finlands somaliska förbund har fokuserat på företagande de senaste två åren. Verksamhetsplanen från 2016 har visionen att uppmuntra och stödja skapande av somalisk företagsamhet i Finland. Antalet somaliska företagare i andra västerländska länder såsom USA, Storbritannien och även Sverige är betydligt högre jämfört med Finland. Denna fråga har diskuterats i vårt förbund, men inget konkret svar på varför det är så har utkristalliserats. Vi har bestämt att stödja och uppmuntra företagande, tillhandahålla nödvändig information och organisera seminarier om hur man blir företagare i Finland och så vidare.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning