Invandrare får snabbare utbildning men språkundervisningen måste förbättras

Antalet personer som går på en integrationsutbildning har ökat stadigt sedan 2013.Bild: SPT/Mikael Piippo

Arbets- och näringsförvaltningen har ordnat integrationsutbildningar enligt planerna och väntetiderna för utbildningen har halverats på två år. Invandrare lär sig ändå inte språket tillräckligt bra trots att det är ett viktigt mål i integrationen.

Tillräckliga språkkunskaper är en förutsättning för sysselsättning och fortsatt utbildning, skriver Statens revisionsverk (VTV) i ett pressmeddelande.

VTV har gjort en utvärdering av integrationsutbildningen för invandrare. De har tittat på inköpet av utbildningarna vid NTM-centralerna, hur smidigt vägledningen till utbildningen sker på arbets- och näringsbyråerna och hur deltagarnas språkkunskaper utvecklas i utbildningen.

Mellan 2014 och 2016 förkortades väntetiden för integrationsutbildning på arbets- och näringsbyråerna i genomsnitt från drygt 160 dagar till 80 dagar. Väntetiderna varierar ändå mycket för de olika utbildningarna och på vissa orter får invandrare fortfarande köa länge.

Språkundervisningen måste effektiveras

Endast 35 procent av dem som gick utbildningen 2013–2016 lärde sig finska eller svenska så bra som utbildningen eftersträvade.

– Det fanns skillnader mellan olika producenter av utbildningstjänster även efter att deltagarnas bakgrund och informationen om utbildningsperioden hade beaktats, säger Tanja Kirjavainen, ledande effektivitetsrevisor på VTV i pressmeddelandet.

Antalet personer som går på en integrationsutbildning har ökat stadigt sedan 2013. År 2016 gick cirka 4 600 personer utbildningen varav drygt en fjärdedel avbröt den. De senaste åren har kring 80 miljoner euro per år använts för upphandling av integrationsutbildning.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00