Invånarna på Krim ville inte höra till Ryssland

Att Ukraina inte ens skulle betala pensioner stämmer inte.

Ulf Johansson (HBL Debatt 5.7) skriver att "Också en övervägande del av den ukrainska befolkningen ville lämna det vanstyrda Ukraina som inte ens betalar pensioner".

Detta felaktiga påstående om vad befolkningen ville representerar nivån på alla andra alternativa fakta som den ryska propagandan levererar. Faktum är nämligen att under det sista fria valet på Krim innan ockupationen fick de kandidater som krävde överförandet av Krim till Ryssland endast ströröster. De stöddes alltså inte ens av Krims ryskspråkiga befolkning. Samma kandidater lyftes sedan upp till ledande positioner av ockupationsmakten. Detta är alltså demokratimodell Kreml.

Att Ukraina inte ens skulle betala pensioner stämmer inte. Min svärsons fattiga mamma i Kiev får visst pension. Den är visserligen så låg att barnen måste hjälpa lite, men pension betalas regelbundet till samtliga pensionärer.

Jarl Ahlbeck Åbo

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46