Invånarna ingen homogen grupp

Folkhälsanhuset i Brunakärr är förbundet med en tunnel till Majblomman med 64 bostäder, och med en täckt gångbro till Gullkronan med 84 bostäder.

Sture-Christian Eklund efterlyser (HBL Debatt 12.3) klarhet om de olika formerna av boenden som Folkhälsan har. Han har helt rätt i att invånarna i Folkhälsanhusen inte utgör en homogen grupp. Folkhälsans koncept seniorhus bygger på den starka lokala förankring vi som en stor medborgarorganisation i Svenskfinland har, med 98 lokala föreningar och närmare 19 000 medlemmar.

Folkhälsan har målmedvetet skapat en närvaro i hela Svenskfinland genom våra hus. Vi samarbetar med kommuner, lokala företag och andra allmännyttiga samfund, såsom föreningar och stiftelser, för att förverkliga vår vision om Folkhälsanhusen som inte enbart moderna och trivsamma boenden, utan även aktiva öppna mötesplatser och svenska rum.

Vi vill kunna svara på olika behov individuellt; Folkhälsanhusen erbjuder därför både ägo- och hyresbostäder, och kan svara på ett varierande behov av service och vård. Vårt koncept bygger på att man kan flytta in utan att ha ett behov av vård, men i bolagsordningarna har man definierat lägenheterna som avsedda för personer som är äldre. I ett senare skede kan våra invånare vid behov få mer hjälp i vardagen och, om så blir fallet, hjälp dygnet runt.

I Folkhälsans "campus" i Helsingfors har vi tre hus utgående från det första Folkhälsanhuset, som ursprungligen kallades Folkhälsans Seniorhus. Det här huset heter numera Folkhälsanhuset i Brunakärr och har 77 bostäder samt grupphem i tre våningar med sammanlagt 38 platser. Folkhälsanhuset i Brunakärr är förbundet med en tunnel till Majblomman med 64 bostäder, och med en täckt gångbro till Gullkronan med 84 bostäder.

Vårt allmännyttiga, icke-vinstdrivna bolag Folkhälsan Välfärd Ab verkar i hela Svenskfinland och erbjuder service i totalt 589 bostäder. Antalet personer – och i vilken grad de anlitar olika tjänster i sitt boende – varierar beroende på invånarnas behov och på huruvida de bor för sig eller tillsammans med en partner. Antalet platser i serviceboende är 83, medan platserna i resurserat serviceboende är 322. På vår webbplats (www.folkhalsan.fi/bo) finns både de olika boendeformerna och fastigheterna runtom i Svenskfinland presenterade.

Georg Henrik Wrede, vd, Samfundet Folkhälsan

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning