Invånare tog planerna för Hagnäskajen till domstol – krävde rätten river upp planen

Invånarna oroar sig för att förnyelserna i området bland annat decimerar antalet parkeringsplatser deras husbolag har tillgång till. De anser att det kan vara ödesdigert för äldre i husbolaget när hemvården får det svårt att hitta parkering. Bild:

Ett husbolag i Kronohagen oroar sig för att p-platser försvinner och trivseln lider när Hagnäskajen förnyas. Rätten valde ändå att inte gå på invånarnas linje.

Planerna på de nya spårvagnslinjerna genom Hagnäs och över Kronbroarna, bygget av den nya Hagnäsbron, den uppiffade strandlinjen och nybyggena på bägge sidor av Brobergssundet ogillas av ett husbolag i Kronohagen.

Med planerna försvinner tiotals parkeringsplatser som används av invånarna och de företag som verkar i huset på Norra kajen 22, anser man. Dessutom oroar husbolaget sig för Kronohagenbornas trivsel och hälsa.

"Husbolagets hyresgäster utgörs av vapen- och musikbutiker, vars verksamhet eller kunder inte kan stödja sig på busstrafik. Dessutom är befolkningen i Kronohagen rätt ålderstigen, och de kommer att öka i antal. Det innebär att antalet varor som transporteras hem samt antalet p-platser som hemvården behöver kommer att öka betydligt i framtiden", skriver man.

Om invånarnas farhågor slår in skulle också ett planerat nybygge på granntomten göra att över hundra p-platser försvinner. Om bygget blir av, menar man, skulle invånarna bara få ett tiotal p-platser i en underjordisk parkeringshall.

Husbolaget tänker också att planen på ett betydande sätt försvagar omständigheterna för båtfararna på bägge sidor av Brobergssundet.

Även strömmarna i sundet skulle förändras och den planerade landfyllnaden vid stränderna kunde hota de kulturhistoriska värdena i området.

Förra våren godkände Helsingfors stadsfullmäktige Hagnäskajens detaljplan och en ändring av den. Invånarna på Norra kajen gick till Helsingfors förvaltningsdomstol för att få planen upphävd. Husbolaget menar att planen strider mot markanvändnings- och bygglagen. Men det gick inte som invånarna önskade. För exakt en vecka sedan avslog rätten husbolagets klagan.

Invånarna oroar sig för att trafiken i framtiden ökar kraftigt i Kronohagen. Man motsätter sig också tanken på att tung trafik från hamnen skulle börja gå närmare bostadshusen. Buller från bygget av den nya Hagnäsbron är också ett orosmoment för dem som har lägenheter som vetter mot bron.

Artikeln har uppdaterats klockan 10.22 den 26.2 med vilken lag husbolaget anser att detaljplanen strider mot.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning