Intim inblick i modets utveckling och möjligheter

En spöklik catwalk är det första som möter besökaren. Den kommersiella iscensättningen motverkar möjligheten att komma i sann intim beröring med plaggen. Bild: Paavo Lehtonen

Designmuseets utställning undersöker hur intimitet utnyttjas i modet, och blandar reflektion med inslag som ter sig som marknadsföring.

Ordspråket "kläderna gör mannen" vittnar, trots det daterade genustänket, om hur kläder uppfattas som en del av personen. Samtidigt är plaggen i ständig intim beröring med våra kroppar. I Designmuseet...