Interpellation behandlades i riksdagen – "Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet försämras och ekonomin krisar om regeringens modell pressas igenom riksdagen i juni"

Juha Pylväs, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, framförde en tanke om att interpellationen i själva verket endast är ett spel inför kommunalvalet. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Oppositionspartierna kritiserar den planerade reformen i en gemensam interpellation som behandlades under tisdagen. Juha Pylväs, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, säger att interpellationen är en del av oppositionens spel inför kommunalvalet.

Oppositionens interpellation om vårdreformen behandlades under tisdagens plenum. Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Rörelse Nu och Sannfinländarna står tillsammans bakom interpellationen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) försvarar reformförslaget och påminner om att det här är det första förslaget som har tolkats som grundlagsenligt.

–  Syftet är att minska ojämlikheten i välbefinnande och hälsa, förbättra tillgången till tjänsterna och bättre kontrollera kostnaderna, sade Kiuru.

Hon framhöll också att reformen inte innebär att det är omöjligt att köpa tjänster av privata aktörer.

Grundlagsutskottet godkände enhälligt lagförslaget den 21 maj. Då menade utskottets ordförande Antti Rinne (SDP) att vissa korrigeringar krävs, men inga så omfattande att de skulle fälla processen eller rucka på den nuvarande tidsplanen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) försvarar reformförslaget och påminde att det här är det första förslaget som har tolkats som grundlagsenligt. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Oppositionen av annan åsikt

Oppositionspartierna menar bland annat att den föreslagna social- och hälsovårdsreformen inte leder till att medborgarna snabbare får den vård de behöver och heller inte minskar utgifterna.

Mia Laiho (Saml) säger att det största problemet med reformförslaget är finansieringsmodellen. Enligt henne kommer den att innebära att stora städer måste finansiera till exempel nya skolor, vägar och daghem med hälften mindre budget.

– Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet försämras och ekonomin krisar om regeringens modell pressas igenom riksdagen i juni, sade Samlingspartiets Anna-Kaisa Ikonen.

Ikonen föreslog också misstroende mot regeringen.

– Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet försämras och ekonomin krisar om regeringens modell pressas igenom riksdagen i juni, sade Samlingspartiets Anna-Kaisa Ikonen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

"45 felaktiga argument"

Aki Lindén (SDP) säger att oppositionens interpellation är den svagaste han någonsin sett.

–  Jag hittade 45 felaktiga argument eller felaktiga tolkningar. Alltså faktiskt 45!

–  Den här reformen respekterar språkliga rättigheter och görs för den konkreta vården, inte för de administrativa strukturerna. Byråkratin minskar och finansieringen ökar, säger Lindén.

Veronica Rehn-Kivi (SFP) säger att hon förstår att oppositionen måste vara emot förslaget av principskäl. Hon säger att det ändå är viktigt att inte fokusera endast på hotbilder.

–  De slutgiltiga summorna är fortfarande okända för alla och beräkningarna förändras fortsättningsvis. Men den nuvarande finansieringsmodellen är avsevärt bättre än den som till exempel Samlingspartiet understödde förra valperioden.

Juha Pylväs, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, framförde en tanke om att interpellationen i själva verket endast är ett spel inför kommunalvalet.

Regeringens målsättning är att riksdagen kan godkänna reformen innan riksdagens sommaruppehåll.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning