Internationellt fokus på Sauli Niinistös presidentinstallation

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

President Sauli Niinistö tillträdde sitt ämbete som omvald president på torsdagen. På den högtidliga presidentinstallationen i riksdagen lyfte Niinistö fram vikten av att motarbeta klimatförändringen, bekämpa den globala fattigdomen och främja jämställdheten.

– Under de närmaste åren är vår viktigaste uppgift att bekämpa klimatförändringen. Vi människor kan inte förlora vår planet. Man har väl tänkt att där uppe i atmosfären finns det nog gott om utrymme. Och mycket utrymme behövs det sannerligen eftersom tiotals miljarder ton koldioxid hamnar där årligen, sade president Sauli Niinistö.

Arbetet för att främja världsfreden genomsyrade Niinistös tal.

– Vi måste kunna stärka både FN:s och EU:s ställning i världen. Även i detta arbete är Finland en aktör, inte en observatör, sade Niinistö.

Inkilat mellan talets rader fanns en from förhoppning om att Finland ska ta en aktivare roll i fredsarbetet.

– Jag förväntar mig inte att det kommer att bli nämnvärt lugnare i världen under kommande period. Detta får likväl inte vara en ursäkt för att ge upp. Tvärtom. Finland kan, och måste göra mycket för att stärka såväl vår egen säkerhet som den internationella stabiliteten, sade Niinistö.

Riksdagens talman Maria Lohela kryddade sitt tal med metaforer och uppehöll sig länge vid temat vilket sinne som är viktigast för presidenten.

– Förmågan att lyssna på folket och följa det moraliska sinnet är viktigast, sade Lohela.

Enligt Lohela kan nationens och mänsklighetens intressen förenas. Hon återgav en del av det arbete som Niinistö har gjort för att främja världsfreden och stävja klimatförändringen.

– Ärade talman, Ni frågade vilket sinne som är det viktigaste för republikens president. Som svar kan jag säga att det är känslan. Det är rättskänslan och ansvarskänslan och det förtroende som bygger på dem, sade Niinistö.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03