Internationella energimyndigheten: Utnyttja pandemin för grön omställning

Faith Birol, ordförande för Internationella energimyndigheten, anser att kampen mot det nya coronaviruset kan hjälpa klimatomställningen. Arkivbild. Bild: Terje Pedersen/TT

De kraftfulla åtgärder som ska lindra pandemins ekonomiska effekter är ett unikt tillfälle att främja hållbara klimatlösningar, anser Internationella energimyndigheten (IEA).

Nu har världens regeringar ett enastående tillfälle att minska sitt fossilberoende, skriver IEA:s ordförande Faith Birol i ett uttalande. Han uppmanar världens ledare och beslutsfattare att noga tänka över hur de utformar de stimulanspaket som ska lindra coronapandemins ekonomiska skadeverkningar:

"Storskaliga investeringar för att främja utveckling, spridning och integrering av klimatvänlig teknik – som solenergi, vindkraft, vattenkraft, batteriteknik och koldioxidinfångning – bör vara en central del av regeringarnas planer, för det kommer både att stimulera ekonomin och skynda på omställningen till förnybara energikällor."

Avskaffa fossilsubventioner

Faith Birol pekar samtidigt på risken att sjunkande oljepriser gör folk mindre motiverade att hushålla med energi och exempelvis byta till elbilar. Det kan förhindras genom att statliga subventioner av fossila bränslen nu avskaffas eller sänks rejält – vilket är en målsättning sedan lång tid tillbaka, skriver Faith Birol:

"De kraftigt sjunkande oljepriserna är en utmärkt möjlighet för länderna att sänka eller ta bort subventioneringar av fossila bränslen. I dag uppgår dessa subventioner till omkring 400 miljarder dollar, och drygt 40 procent av dem handlar om att göra oljeprodukter billigare."

Utsläppskurvan planade ut

Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen av växthusgaser minska med drygt 7 procent per år fram till 2030, om den globala uppvärmningen ska hejdas vid rimliga nivåer enligt Parisavtalets mål. Hittills har utsläppen fortsatt att öka, fram till förra året då ökningen avstannade. Trots det växte världsekonomin med 3 procent, påpekar Faith Birol:

"Vi måste se till att 2019 blir ihågkommet som den slutliga toppen på de globala utsläppen, genom att nu minska dem konsekvent resten av årtiondet."

IEA (International energy agency) grundades 1974, efter oljekrisen 1973, med målet att minska oljeberoendet och verka för energihushållning och förnybara energikällor. Organisationen är en självständig del av OECD-samarbetet, där Sverige ingår.

Källa: Nationalencyklopedin

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning