Internationell press på Finland: Reformera translagen

– Det finns mycket illabefinnande bland trans- och intergenderpersoner, och det härstammar från det strukturella förtrycket som finska staten utövar, säger Setas ordförande Viima Lampinen. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Finland är nu det enda nordiska land som kräver att transpersoner som officiellt vill ändra sin könstillhörighet ska sakna fortplantningsförmåga, det vill säga bli steriliserade.

Det finns internationell press på att Finland bör skriva om lagstiftningen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet, bedömer familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).

Finland har fått en uppmaning på FN-nivå att slopa tvångssteriliseringen. Saarikko säger att Finland för närvarande bereder ett svar under ledning av Utrikesministeriet.

– Vi måste erkänna att övriga Norden ligger före oss i den här frågan, säger Saarikko.

En transpersons uppfattning om sin könstillhörighet motsvarar inte könet hen fått definierat vid födseln. I egenskap av ansvarsminister är Saarikko beredd att förbättra transpersonernas rättigheter genom lagstiftning, men regeringen är inte ense i frågan.

– Jag vågar säga att jag tycker situationen är förarglig, men samtidigt förstår jag att det kan finnas knäckfrågor i ett regeringssamarbete mellan tre partier (red.anm. två partier och en riksdagsgrupp).

– Vi måste erkänna att övriga Norden ligger före oss i den här frågan, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C). Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Människorättsorganisationen Seta anser att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga bör strykas omgående.

– Det finns mycket illabefinnande bland trans- och intergenderpersoner, och det härstammar från det här strukturella förtrycket som finska staten utövar bland annat genom att kräva att transpersoner låter tvångssterilisera sig, säger Setas ordförande Viima Lampinen.

"Människorättsbrott"

Europadomstolen har slagit fast att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga som förutsättning för ändrad könstillhörighet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

I Finland har Jämställdhetsombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen också konstaterat att kravet bryter mot transpersonernas rätt till likabehandling, personlig okränkbarhet samt familje- och privatliv.

– Jag anser det vara skamligt att statsledningen i nuläget inte respekterar medborgarna ens så mycket att den skulle ta frågan på allvar och främja lagstiftning baserat på de mänskliga rättigheterna för transpersoner, säger Lampinen på Seta.

I det nuvarande regeringsprogrammet nämns lagen om transpersoner inte med ett ord. I början av regeringsperioden beslöt de dåvarande regeringspartierna att inte främja lagreformen i frågan.

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (NA) vill inte ge ett direkt svar på frågan om hur Nytt alternativ, som separerade från Sannfinländarna tidigare i somras, förhåller sig en ändring av lagen om transsexuella personers könstillhörighet. Nytt alternativ är inte ett parti, utan en riksdagsgrupp.

– I första hand utgår vi från att alla regeringspartier följer regeringsprogrammet, säger Mattila.

Framsteg i riksdagen?

I riksdagen har minst 80 ledamöter stött propositionen om att skriva om lagen om transsexuella personers könstillhörighet så att kravet på tvångssterilisering slopas.

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande, riksdagsledamot Tuula Haatainen (SDP) säger att frågan borde landa i utskottsbehandling i höst.

– Jag hoppas att translagen framskrider i riksdagen eftersom den inte verkar göra det via regeringen. Det här är min egen, personliga åsikt, säger Haatainen till FNB.

Hon säger att utskottets befogenheter i frågan och stödet för lagändringen klarnar i höst.

Utöver den traditionella indelningen män–kvinnor talas det nuförtiden allt mera om en mångfald av kön.

Transperson är ett samlingsbegrepp som avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för personen vid födseln. Det centrala är personens egen upplevelse.

En intergenderperson, även kallad transgender(ist) är någon som definierar sig som varande emellan, i båda, eller bortom de traditionella könen.

Enligt en uppskattning är omkring en halv procent av befolkningen transpersoner. Av dem är upp till 40 procent intergender. (FNB)

Källor: Seta, Regnbågsankan

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning