Internationell jämförelse visar – myndighetssamarbete bästa sätt att bekämpa utnyttjande av arbetskraft

Utredningen bekräftar vikten av att myndighetssamarbetet fungerar väl. Bild: Pixabay

En jämförelse av lagstiftningen i Norge, Belgien och Storbritannien visar att ett gott myndighetssamarbete är A och O för att upptäcka och förhindra att utländsk arbetskraft utnyttjas.

Den mest effektiva metoden för att hindra att utländsk arbetskraft utnyttjas är enligt en färsk utredning att se till att myndighetssamarbetet fungerar väl.

Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) har på Arbets- och näringsministeriets beställning gjort en internationell jämförelse av hur olika länder går till väga för att hindra att utländska arbetare utnyttjas.

De länder vars lagstiftning jämförts är Norge, Belgien och Storbritannien.

Utredningen visar att det behövs ett gott samarbete mellan arbetarskyddet, polisen, skattemyndigheten och andra centrala aktörer.

"Utnyttjande av arbetskraft är ett mångsidigt fenomen som också ändrar form. När det gäller att bekämpa det bör man hela tiden vara lyhörd och fundera på nya metoder som fortsättning på de åtgärder som redan vidtagits under denna regeringsperiod. HEUNI:s utredning ger nya perspektiv på detta behov", säger arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) i ett pressmeddelande.

Utredningen visar även att det är viktigt att på alla plan informera om vad utnyttjande av arbetskraften innebär och hur det kan se ut i praktiken. På så vis kan exempelvis inspektörer från olika myndigheter, representanter för fackförbund och migrations- och tillståndsmyndigheter upptäcka misstänkt utnyttjande.

Utredningen innehåller även 14 olika rekommendationer för Finland. Bland annat rekommenderas att informationsutbytet myndigheter emellan förstärks och att utländska arbetare i högre grad informeras om deras rättigheter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning