Intensiv vätgasforskning

En bränslecellsbil är i praktiken en elbil som själv producerar sin el med vätgas som bränsle och som endast släpper ut rent vatten. I Oazers vätgasstation produceras vätgasen på plats genom elektrolys, det vill säga man använder elektricitet för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre.

Vätgasen är utsläppsfri, men klimatpåverkan beror på hur den framställs. Om den görs genom ångreformering av kolväten ökar koldioxidutsläppen på samma sätt som om elektriciteten som behövs för elektro...