Intensifiera svenskundervisningen

Bild: Laura Mendelin

Beslutsfattarna måste ta sitt förnuft tillfånga och svenskan i skolundervisningen.

Centralhandelskammarens vd Risto E. J. Penttilä säger att "alla argument talar för ett djupare nordiskt samarbete" (HBL 21.2). I dagens läge är det det enda rätta. Nu är det också hög tid att beakta vikten av vårt nordiska gemensamma språk, svenskan.

Som vi alla vet fås de personligaste och bästa affärskontakterna med svenskan. Engelskan är inte vårt språk och med finskan klarar vi oss inte. Svenskan är ett majoritetsspråk i Norden. Det är obegripligt att en del av våra beslutsfattare vill isolera Finlands folk. Varför skall vi svenskspråkiga ges en fördel för framtiden?

I Sverige begriper de inte varför vårt finskspråkiga folk inte vill lära sig vårt nationalspråk svenska. Vi har närmare 700 år hört till Sverige. Det har fört mycket gott med sig för vårt land. Helt obegripligt att elever i de finska skolorna inte alls läser om vår historia då vi hörde till Sverige! I de här oroliga tiderna kanske en del finska elever börjar undrar vad vi svenskspråkiga gör här i Finland. Nu behövs historieundervisning om Finlands rötter. Det skapar förståelse som motarbetar rädsla, rasism.

Kom inte och säg att svenskan är svår. Utländska studeranden här lär sig fort svenska. Finskan är för svår, säger de.

Presidenterna Tarja Halonen och Martti Ahtisaari har talat för svenskans fördelar. Likaså vår statsminister Paavo Lipponen. Tack för det!

Beslutsfattarna måste ta sitt förnuft tillfånga och intensifiera svenskan i skolundervisningen. Ge Finlands ungdomar en framtid.

Marika Kuusakoski Esbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03