Integrerarna står inför utmaningar

Varför har debatten om mångkulturalism allt mer blivit en fråga om muslimer och islam?

Skall liberala samhällen tolerera de intoleranta? Hur långt skall mångkulturalismen gå och finns det en gräns där även det mest toleranta samhället säger "det räcker". Och varför har debatten om mångkulturalism allt mer blivit en fråga om muslimer och islam? Och i vilken riktning bör islam moderniseras enligt Nils Torvalds (HBL 29.8)? Hoppas han behandlar dessa ämnen i sin presidentvalskampanj.

Det är helt förståeligt att inflyttare vill hålla fast vid sin kultur och vanor då de flyttar till ett nytt samhällssystem som de saknar tidigare kontakter med. Men, det finns kärnvärden som den moderna liberala staten har, såsom rättsstaten, separation av kyrka och stat och mänskliga rättigheter. Eventuellt också att man lär sig landets språk. Detta bör vi ha rätt att fordra av alla invandrare.

Torvalds refererar till det muslimska brödraskapet, vars grundare, Hasan al Banna (mördad av den egyptiska säkerhetstjänsten 1949) proklamerade att Koranen är den enda acceptabla konstitutionen och lagen med profeten som förebild (The Oxford Dictionary of Islam).

I sitt senaste nummer definierar The Economist "Modern islamism som en strävan efter en stat regerad med islamska principer. I samma nummer citeras islamforskaren Mustafa Akyol som konstaterar att "modellen för islamsk politik för mer än tusen år var det ärftliga kalifatet där religiös och sekulär makt var förenade i en person". Så integrerarna har nog utmaningar.

Intressant i intervjun med Torvalds är att han anser Frankrike och Storbritannien vara orsak till att islam inte "moderniserats" på grund av deras kolonialistiska intressen. Visst dominerade de området i cirka fyrtio år, men före det härskade det Ottomanska imperiet i mer än sexhundra. En röd strimma från ungdomen kanske?

Vad terrorismens samtidshistoria beträffar lönar det sig att läsa Jan-Peter Pauls utmärkta analys (HBL 25.8).

Hans Berglund Sjundeå

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03