Integration på svenska behövs

För en livskraftig svenska i Finland behövs fler invandrare som integrerar sig på svenska. Det är en ödesfråga för den svenska utbildningens framtid, och kan ha en avgörande betydelse för svenskans framtid.

Med jämna mellanrum diskuteras den svenskspråkiga integrationen av invandrare i den offentliga debatten. Arbetet för bättre integration på svenska pågår ändå hela tiden.Under den senaste tiden har den...