Inte tillräckligt med perspektiv

Den yngre generationen har inte tillräckligt med perspektiv och kunskap för att den skall kunna avgöra den äldre generationens samhällsinsatser i det förflutna, i nutiden och i framtiden.

Ett stort tack till Bo Holmberg för hans stöd (HBL 26.9) rörande min insändare (HBL 19.9). Jag har väl aldrig fått så här utförlig feedback om något jag skrivit i HBL.

Maj-Britt Johansson frågar nu i sin insändare (HBL 2.10) varför man skäller på oss äldre. Jag vill här ge henne fyra orsaker: Den yngre generationen har inte tillräckligt med perspektiv och kunskap för att den skall kunna avgöra den äldre generationens samhällsinsatser i det förflutna, i nutiden och i framtiden. Demagogiska politiker måste ha en enkelspårig förklaring till varför de vill spara på "utgifterna" som de äldre kantänka förorsakar samhället. Så kallade ekonomiska experter måste ha någonting att hänga upp sina skrivbordsprodukter på. De två sistnämnda grupperna saknar fullständigt empati för dem som har det sämre ställt.

Avsikten med min insändare var att fästa uppmärksamhet vid dessa blundrar som medierna med ovanstående gruppers benägna hjälp hela tiden gör sig skyldiga till. Vi måste få ett slut på detta förolämpande av våra seniorer! De växte upp under synnerligen knappa förhållanden efter kriget och byggde sedan upp Finland till en välfärdsstat som nutidens unga och arbetsföra fått skörda frukterna av. Detta borde man inse och inte med felaktiga uttryck skuldbelägga de äldre, som även annars är en utsatt folkgrupp.

Sture-Christian Eklund Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03