”Inte säkert att skarvarna stannar kvar i Österbotten”

Bild: KSF-arkiv/Nina Ahtola

Efter att Finlands största storskarvskoloni fördrevs från Sastmola i Satakunta flyttade kring 3 000 skarvar norrut längs med Österbottens kust. Men det är ännu osäkert var skarvarna slutligen kommer att slå sig ned.

I sommar beräknades antalet storskarvsbon i Finland uppgå till 25 500 stycken, vilket är 1 500 fler än i fjol. Trots de gynnsamma väderförhållandena i storskarvens övervintringsområden ökade beståndet med bara sex procent, uppger Finlands miljöcentral.

Den största förändringen från fjolåret var att tyngdpunkten för skarvförekomsterna flyttade från Satakunta till Österbotten. Detta är en följd av att man med undantagslov fördrivit en stor skarvkoloni från Sastmola nära Björneborg. Merparten av kolonin övergick till att häcka i Österbotten.

– Visst är det en stor förändring att så många fåglar byter häckningsområde. Men ännu går det inte att säga vad följderna kommer att bli för Österbottens kustområden, skarvarna flyttade nämligen tillbaka till redan övergivna häckningsområden och det är inte säkert att de kommer att stanna där, säger äldre forskare Markku Mikkola-Roos från Finlands Miljöcentral.

Den största skarvpopulationen har sedan 2012 funnits i Finska viken. Bottenhavets population har minskat på grund av fördrivningar medan Kvarkens skarvbestånd följaktligen ökat. Skärgårdshavets bestånd har hållits på samma nivå.

Havsörnen hjälper

– Den måttliga ökningen på sex procent från fjolåret var väntad. Det har förutspåtts att ökningen kommer att avta, trots att den milda vintern var gynnsam för storskarven. Till exempel då havsörnarna blir allt fler hjälper de till med att hålla storskarvsbeståndet i schack, säger Mikkola-Roos.

Fördrivningen i Satakunta fick grönt ljus eftersom kolonin som fanns i en innervik blev så stor och orsakade luktstörningar. Stor­skarvarna fördrevs genom att störa dem med höga ljud och genom att blåsa upp människoformade fågelskrämmor som rör sig då luft blåses in i dem.

– Det var helt tydligt på grund av störningarna som storskarvarna lämnade området. Men det krävs alltid specialtillstånd för sådana ingrepp. Ett tillstånd finns för ett område i Hangö men det har ännu inte genomförts. Där har en skarvkoloni slagit sig ned mitt bland sommarstugor.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning