Inte postens fel?

Posten bör vara ett av staten ägt serviceföretag utan krav på vinst.