SLC ingen opolitisk organisation

Jag finner det något anmärkningsvärt att kritiken mot producentorganisationen och mig nu nästan uteslutande kommer från icke-medlemmar.

Gustav Söderberg (HBL 5.12), som inte är medlem i Österbottens svenska producentförbund (ÖSP), hyser oro för de svenskspråkiga jord- och skogsbrukarnas intressebevakning efter att Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC) fullmäktige valt mig till centralförbundsordförande och Thomas Blomqvist till fullmäktigeordförande förra veckan. Som motiv för detta anför han ett par sällsynt röriga politiska resonemang. Jag kan lugna Söderberg och tidningens läsare. Hans oro är obefogad, SLC:s högsta förtroendemannaledning kommer precis som i dag att ha en bra kontakt med regeringspartierna också framöver.

För det första är varken ÖSP eller SLC några opolitiska organisationer som Söderberg påstår. De arbetar precis som alla andra intressebevakningsorganisationer i högsta grad med politiska frågor. Däremot är de enligt stadgarna partipolitiskt obundna. Det förutsätter naturligtvis inte att vare sig medlemmar eller förtroendevalda måste avsäga sig partitillhörighet. I Finland är det snarare en regel än ett undantag att förtroendevalda i intresseorganisationer och bekänner politisk färg.

Thomas Blomqvist har varit förbundsordföranden för NSP i 14 år och jag själv för ÖSP i tolv år. Vi har båda varit riksdagsledamöter i över tio år. När SLC:s fullmäktige valde oss var vi båda följaktligen mycket bekanta i organisationen och ingen var omedveten om vår politiska hemvist. Jag har själv personligen haft ett nära samarbete med bland annat nuvarande centerpartistiske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä när både Centern och SFP var regeringspartier, när Centern var oppositionsparti och SFP regeringsparti och nu när Centern är regeringsparti och SFP är i opposition. I alla konstellationer har samarbetet fungerat. Samarbetsförmåga är en förutsättning för framgångsrik intressebevakning.

Jag finner det något anmärkningsvärt att kritiken mot producentorganisationen och mig nu nästan uteslutande kommer från icke-medlemmar som inte visat något intresse att som medlemmar påverka intressebevakningen. Den förenande faktorn mellan Söderberg och den andra kritiska debattören, Söderbergs morbror Bo Lång, är att de båda varit aktiva i Svenska Centerdistriktet. Om jag har förstått situationen rätt håller den konstruktionen nu på och dör sotdöden efter att först väljarna och sedan moderpartiet vänt dem ryggen. Det verkar som om de svenska centerpartisterna vill ta ut sin frustration över sina egna tillkortakommanden över någon annan.

Mats Nylund riksdagsledamot (SFP)

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning