Inte muta vid Bensows daghemsrenovering enligt rätten

Renoveringen av daghemsbyggnaderna i Grankulla 2014 har gett upphov till ett långt rättsligt efterspel. Bild: Niklas Meltio

Ägaren till ett byggföretag betalade drygt 50 000 euro till en fastighetsskötare vid stiftelsen Bensow i Grankulla. Tingsrätten slår fast att det inte handlade om muta, trots att betalningen skedde i samband med att stiftelsens daghem renoverades – en renovering som fått ett långt rättsligt efterspel. Däremot döms fastighetsskötaren för grovt skattebedrägeri.

Det var i juni 2014 som stiftelsen Bensows styrelse beslutade att renovera daghemsbyggnaderna Stora och Lilla Lyan i Grankulla. Inget anbudsförfarande gjordes utan ett byggföretag registrerat i Estland valdes till huvudentreprenör.

Enligt åklagaren gjorde sig ägaren till företaget och den person som var anställd som fastighetsskötare på stiftelsen skyldiga till grovt tagande och grovt givande av muta. Mellan juli och oktober samma år betalade entreprenören sammanlagt 54 000 euro till fastighetsskötaren.

Stiftelsen har förenat sig med åklagarens straffyrkande och dessutom krävt 108 000 euro i ersättning av männen för den skada mutbrottet ska ha orsakat. Renoveringen blev dyrare än vad styrelsen först räknat med, och stiftelsen betalade 896 000 euro till byggföretaget mot den ursprungliga bedömningen på 250 000 euro.

På fredagen föll domen i fallet i Västra Nylands tingsrätt. Tingsrätten dömer fastighetsskötaren till villkorligt fängelse i sex månader för grovt skattebedrägeri. Däremot förkastas åtalet om mutbrott för bådas del.

Enligt rätten är det obestridligt att det från byggföretagets konto i sex etapper flyttats sammanlagt 54 000 euro till fastighetsskötarens konto, vilket han inte skattade för. Det är enligt rätten ändå inte bevisat att betalningen skulle ha varit belagd med villkor, som att företaget skulle garanteras få entreprenaden – och inte heller att företagaren skulle ha gynnats.

Tvärtom för rätten fram att inga konkurrerande anbuds bad in, och att det i början av byggprojektet inte hade varit klart att projektet kommer att växa som det gjorde. Efter hand uppdagades fukt- och mögelskador i byggnaderna, som det skrevs ett sekretessavtal om.

Enligt tingsrätten hade fastighetsskötaren inte heller, som åklagaren för fram, en sådan position att han skulle ha kunnat sakgranska räkningar och godkänna anbud. Hans titel var fastighetsansvarig, men det handlade främst om att ta hand om byggnaderna. Dock blev hans roll aktivare under renoveringens gång, då han på grund av sommarsemestrar ofta var den enda på plats.

Tingsrätten betonar i domen styrelsens ansvar – även i semestertider – samt att styrelsen valt att inte göra ett anbudsförfarande på grund av att det brådskade med att få byggnaderna i skick till hösten då daghemmet skulle öppna. Stiftelsens hade vunnit Grankulla stads anbudsförfarande för att ordna daghemsverksamhet.

I och med att åtalet om mutbrott faller döms mannen inte att betala ersättning till Bensows stiftelse.

Omtalad renovering

Renoveringen har gett upphov till flera processer.

Enligt Svenska Yle kräver Patent- och registerstyrelsen att stiftelsen Bensows fem styrelsemedlemmar 2014 betalar ett skadestånd på sammanlagt över 460 000 euro till stiftelsen för skada som orsakats av felaktigt beställd och övervakad entreprenad.

I en utredning som byggnadsinspektionen i Grankulla hösten 2014 beordrade stiftelsen att göra uppdagades både planerings- och byggfel.

Det fallet kommer upp i tingsrätten senare i höst.

Tidigare beslutade åklagaren att inte väcka åtal mot styrelsemedlemmarna med motiveringen att bevis om uppsåt saknades.

Domen som föll på fredagen har inte vunnit laga kraft.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning