Inte alls självklart att Bibeln fördömer homosexualitet

I Bibeln ser jag först och främst en mångfald som i hög grad är större än vad de flesta kristna kyrkorna i dag kan leva upp till.

Tack till Laura Kataja för en kort precisering av vår egen tids tolkning av berättelsen om Sodom och Gomorra som ett försök att förnedra fienden (HBL Debatt 10.2).Flera äldre tolkningar finns: Profete...