Institutet för hälsa och välfärd: Flera utsatta för coronavirus på kryssningsfartyg

Under Silja Europas kryssning till Tallinn 30.6–1.7 har en person med milda symtom rört sig i fartygets allmänna utrymmen en längre tid, vilket innebär att andra passagerare möjligtvis exponerats för sjukdomen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Institutet för hälsa och välfärd påminner om att tröskeln för att låta testa sig för coronaviruset ska vara låg.

Hälsomyndigheterna har fått kännedom om flera fall där en person rest på ett kryssningsfartyg och efter resan konstaterats ha coronavirussmitta, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.

I huvudsak har de här personerna undvikit att röra sig på fartyget och bland andra passagerare. De har haft få närkontakter och eventuella sådana har varit möjliga att identifiera och försätta i karantän. I de här fallen är smittorisken liten för de som inte varit i närkontakt med personen.

Under Silja Europas kryssning till Tallinn 30.6–1.7 har en person med milda symtom rört sig i fartygets allmänna utrymmen en längre tid, vilket innebär att andra passagerare möjligtvis exponerats för sjukdomen.

Silja Europas kryssning avgick från Helsingfors tisdagen den 30 juni klockan 18.30. Vid tillbakaresan avgick fartyget från Tallinn onsdagen den 1 juli klockan 12.30. Institutet för hälsa och välfärd uppmanar de som befunnit sig på dessa avgångar att följa med möjliga coronavirussymtom, som till exempel feber, hosta och andnöd.

Den som uppvisar symtom, även milda sådana, ska ta kontakt med hälsovården för att hänvisas till test och få tilläggsinstruktioner.

Institutet understryker att tröskeln för att testa sig för coronaviruset ska vara låg, i synnerhet om man deltagit i evenemang där många människor varit samlade.

Den som har symtom ska undvika allt resande. Alla kan skydda sig från smitta genom att följa hygieninstruktionerna och undvika onödiga närkontakter och stora folkmassor.

Också symtomfria personer bör minska på sina närkontakter eftersom att en person kan smitta ner andra även före hen fått symtom.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning