496 nya coronafall – ytterligare 5 avlidna

Ungefär 110 000 personer i Finland har fått minst en dos coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister. Registret uppdateras med fördröjning. Arkivbild. Bild: Ari Sundberg/SPT

Hittills har omkring 195 000 doser coronavaccin anlänt till Finland, och drygt 2 procent av landets befolkning har fått åtminstone sin första dos av vaccinet.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 496 nya coronafall på onsdagen. Det innebär att sammanlagt 43 616 personer i landet testats positivt sedan epidemins början.

Under det senaste dygnet har ytterligare 5 personer mist livet på grund av covid-19. Finlands coronarelaterade dödssiffra stiger därmed till 660. Flest dödsfall, sammanlagt 436, har inträffat bland personer över 80 år.

På sjukhus runtom i landet vårdas 148 coronapatienter. Av dem behöver 20 intensivvård.

Hittills har omkring 195 000 doser vaccin anlänt till Finland. Den här veckan och de två följande veckorna väntas ytterligare omkring 45 000 doser per vecka anlända.

Sammanlagt har 117 555 personer i landet fått åtminstone sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar omkring 2,1 procent av landets befolkning.

Flest vaccinerade, sammanlagt 21 930, finns inom åldersgruppen 50-59 år. Näst kommer åldersgruppen 40-49 år, där totalt 18 835 personer vaccinerats. På tät tredjeplats finns åldersgruppen 80-89 år. Sammanlagt 18 259 personer inom den gruppen har i nuläget vaccinerats mot viruset.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning