Institutet för hälsa och välfärd: 214 nya smittfall

Så kan det se ut när Coronablinkern varnar om exponering. Bild: Teemu Salonen/Lehtikuva

Omkring 23,7 procent av Finlands befolkning har fått den första dosen av coronavaccinet.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade 214 nya fall av covid-19 på tisdagen. Sammanlagt 84 501 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins start.

163 personer får vård på sjukhus på grund av coronavirus och av dem får 36 intensivvård. Två nya dödsfall har rapporterats under det senaste dygnet. Sammanlagt 893 personer har hittills dött i covid-19 i Finland.

Landets incidens, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 83.

Incidensen är högst i Östra Savolax (155,3), Helsingfors och Nyland (149,4), Päijät-Häme (127,3), Egentliga Finland (120,2) och på Åland (106,1). I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 26,5.

Uppskattningsvis 24,1 procent av finländarna, drygt 1 340 000 personer, har fått sin första vaccindos. 2,2 procent, drygt 124 000 personer, har fått sin andra vaccindos.

Fram till i måndags hade tillsynsmyndigheten Fimea fått totalt 1 524 anmälningar om biverkningar kopplade till coronavaccin. 695 av dessa hade klassificerats som allvarliga.

Bedömningen grundar sig på anmälarens bedömning, eller om den inte har meddelats, på Fimeas bedömning.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning