Institutet för hälsa och välfärd: 192 personer vårdas på sjukhus – 36 på intensiven

Totalt har närmare 7,3 miljoner coronavirustester gjorts i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

Under det senaste dygnet har 723 nya coronavirusfall konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Totalt 192 personer vårdas på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 36 intensivvård.

Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 84,7 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 75,0 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 74,5 procent fått den första dosen vaccin medan 66,0 procent har fått två doser, uppger institutet.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Till och med den 5 oktober hade totalt 4 360 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 2 982 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 140, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen är högst, 258, i Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt och lägst, 25, i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Vissa dagar har Institutet för hälsa och välfärds statistik felaktigt visat på noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som institutet anger.

Under det senaste dygnet har 723 nya coronavirusfall konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 7 763. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 6 131.

Totalt har 149 897 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning