Inställningen till vindkraft påverkar hur du uppfattar oljudet

Irriterande ljud? Det beror på inställningen, visar en färsk undersökning.Bild: Mostphotos

Avståndet till ett vindkraftverk och inställningen till det har betydelse för hur störande man tycker att det är. Det visar en ny undersökning.

Undersökningen kom fram till att ju närmare man bodde ett vindkraftverk desto mer störande upplevde man ljudet och ju mer positiv inställning man hade till vindkraften desto mindre störande tyckte man ljudet var inomhus.

Är inte det här resultat ganska självklart, forskare Sari Janhunen vid Villmanstrands tekniska universitet?

– Kanske man kan säga det, men det som är speciellt med den här forskningen är att den kombinerar många vetenskaper. Vi har samlat material på många olika sätt och analysen av materialet är bara halvvägs, säger Janhunen.

Hon förklarar att man gjort mätningar och sedan bett människor som bor i närheten av mätplatserna att föra dagbok och berätta om ljudet hörs från vindkraftverken och om det stör. Sedan gjordes också en enkät på orterna. Man har jämfört dagboksanteckningar med ljudupptagningar.

– Man kan förstås tänka att det är självklart och säkert är största delen av undersökningen det, men i Finland har man inte gjort så många undersökningar där man jämfört människors upplevelser med tekniska data, säger Janhunen.

Sannfinländarna har bett regeringen att man utreder hur vindkraft påverkar hälsan och miljön. Kan den här undersökningen vara ett svar på deras begäran?

– Ja delvis, i undersökningen finns många frågor som har med hälsan att göra. Men medicinsk forskning vill ha högre svarsprocent för att kunna dra slutsatser. Vi hade en svarsprocent på 35,5. Det finns naturligtvis möjlighet till kompletterande forskning, säger Janhunen.

De som bodde nära vindkraftverk upplevde ljudet som störande vid hård vind då ekvivalentnivån var hög men också med lite vind och låg ekvivalentnivå. Oftast upplevdes ljudet som störande för dem som befann sig bakom vindkraftverket.

Undersökningen visar också ett samband mellan ljud från vindkraftverk och sömnsvårigheter. Sannolikheten för att vakna av ljudet är större om man upplever ljudet som mycket störande inomhus.

– Vår undersökning visar ett samband men naturligtvis kan det finnas andra faktorer som påverkar sömnen, säger Janhunen.

Något som stöder Sannfinländarnas påstående att fladdermössen sprängs av infraljudet från vindkraftverk kommer inte fram i undersökningen.

Undersökningen gjordes vintern 2014–2015 i Villmanstrand och Merjärvi där det finns vindparker.

 Rapporten kan du läsa här.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00