Inställningen till arbetslösa kunde vara annorlunda

Bild: Wilfred Hildonen

Både uppmuntran och konkreta hjälpåtgärder kan behövas då en person bygger upp en ny livsstil.

Regeringen diskuterar nu den så kallade aktiveringsmodellen, som den redan har godkänt. Kanske är vi tvungna att minska något på arbetslöshetsersättningarna, men tvång föder ofta bitterhet. Aktivering låter positivt, men inställningen till arbetslösa kunde nog vara annorlunda.

Li Andersson vill att arbetsförmedlingen skulle få betydligt mera resurser. Det är ett steg på rätt väg, men vi behöver mer än så.

Det behövs en revolutionerande reform av arbetsförmedlingen så att inställningen till den arbetslösa blir uppmuntrande, engagerad och framför allt personlig. Varje människas unika liv är intressant. Varför är just du arbetslös? Vad kan vi göra för att hjälpa dig? Är du villig att flytta? Om inte, varför? Kan vi hjälpa med att hitta bostad, eller med att söka jobb också till din partner? Behöver du stöd i en helt ny livssituation?

Allt det här går att fixa.

Omskolning kan också vara ett alternativ. Också då behövs stöd. Rent konkret kunde arbetsförmedlingen hjälpa med att söka studiestöd, bostadsstöd och allt det som personen i en ny situation är berättigad till.

Att ändra vanor hör till det svåraste som finns. Både uppmuntran och konkreta hjälpåtgärder kan behövas då en person bygger upp en ny livsstil.

Enbart ekonomiska resurser till arbetsförmedlingen räcker inte. Det behövs mera personal, skolning och framför allt förändring i inställningen till arbetssökande så att arbetsförmedlingen delar ansvaret för att de rätta arbetstillfällena hittas.

Det är inte lätt att söka jobb och få negativa svar. Vi vill inte ha dig. Vi vill ha en yngre med gedigen erfarenhet, vi vill ha en friskare, vi vill ha en mera stresstålig, vi vill ha en snyggare ... alla kriterier kan inte skrivas ut, men är lätta att omformulera eller lämnas oskrivna.

Alla har inte en stödjande vänskapskrets. Arbetsförmedlingen skulle vara ett naturligt ställe där sökande skulle ges kraft att gå vidare trots många nederlag. (Det finns säkert vänliga arbetsförmedlare som fungerar så här, men tyvärr är det inte så vanligt.)

Vi kunde göra pilotförsök med delat ansvar. Vi kunde till och med experimentera med provision för arbetsförmedlare som hjälper långtidsarbetslösa eller personer utan arbetserfarenhet. Provisionen skulle ges efter att personen jobbat ett halvår. Men möjlighet till stöd skulle ändå alltid finnas kvar.

Enbart med ny inställning kan vi bryta den onda cirkeln av så kallad nedärvd arbetslöshet.

Reformen skulle givetvis inte kunna göras gratis, men kunde gott bli lönande även ekonomiskt, särskilt i tider med växande ekonomi då det finns arbetstillfällen.

Uppskattning och intresse ger bra förutsättningar för ett lyckligt arbetsliv.

Kerstin Tarna Kervo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning