Inställningen till arbetslösa kunde vara annorlunda

Bild: Wilfred Hildonen

Både uppmuntran och konkreta hjälpåtgärder kan behövas då en person bygger upp en ny livsstil.