Installeringen av Nord Stream 2 inleddes på Finska viken

Rörläggningsfartyget Solitaire är nästan 300 meter långt och kan lägga upp till 2,4 kilometer rör per dag.Bild: Nord Stream

När röret är klart ska det leverera 55 miljarder kubikmeter naturgas till tyska hushåll. Nästan 400 kilometer av röret kommer att ligga inom Finlands ekonomiska zon.

Rörläggningsfartyget Solitaire inledde installeringen av Nord Stream 2-naturgasröret på Finska vikens botten på onsdagen. Sammanlagt installeras 374 kilometer gasrör inom Finlands ekonomiska zon.

Totalt mäter Nord Stream 2-naturgasröret över 1 200 kilometer. Röret sträcker sig från Ryssland till Tyskland.

Solitaire är 300 meter långt och 41 meter brett. Fartyget är utrustat för att lägga rör dygnet runt sju dagar per vecka. På fartyget finns kojplatser för 420 personer.

De 12 meter långa och 24 ton tunga betongbelagda stålrören levereras till Solitaire på separata fartyg. Rören svetsas ihop på Solitaire varefter de sänks i havet.

Rörläggningen övervakas av två forskningsfartyg, Olympic Triton och Oceanic.

Säkerhetszonen kring Solitaire är 1 sjömil, förutom vid Kallbådagrund där den är 0,5 sjömil. Säkerhetszonen kring forskningsfartygen är 0,3 sjömil.

Alla säkerhetsåtgärder är avtalade med Trafikverket och Gränsbevakningsväsendet.

När Nord Stream 2-röret är färdigt ska det leverera 55 miljarder kubikmeter rysk naturgas till Europa.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00