Inspirerande grön lista

Ny finsk teknologi gör att vi kan utvinna ingredienser för konstgödsel ur avlagda batterier.Bild: Flickr - Alan Levine

Med Sitra har staten drivit fram en påfallande grön institution. Den nya barnstiftelsen Itla drivs däremot med olja och bensin.