Inspirera barnen till läsning varje dag

Bild: Wilfred Hildonen

Barn måste inspireras tillräckligt bra och tillräckligt ofta för att lustläsningen skall vinna över lättare aktiviteter.

I en perfekt värld har alla barn fått bästa möjliga introduktion till ett livslångt ständigt föränderligt kärleksförhållande med litteraturen. Det skulle vara helt möjligt i dagens bokmässigt jämlika Finland. Alla medborgare har tillgång till gratis bibliotek. En grundligt invigd läsare motiverar sig själv och gör självständiga val. Det handlar inte bara om vad man läser, utan vart boken leder en.

Alla för ett barn viktiga personer bidrar som läsande förebilder, de väcker barnens nyfikenhet inför böckerna och det läsande livet i allmänhet. Den vuxna medläsaren försöker i vardagen hitta tillfällen till efterlängtade högtidsstunder tillsammans med barnet. En stund av delad läsning skapar ömsesidighet och stärker relationen. Stunden väcker vetgirigheten och skapar ett sug efter mera. Hemmaläsningen är avslappnad och skön, en helt kravlös njutning.

Det behövs långsiktigt målmedvetet läsningsinspirationsarbete, systematiskt varje dag utan avbrott, av alla vuxna i närmiljön runt barnet. Vi vill ju göra våra barn till läsare – inte bara läskunniga!

Introduktionen till ett läsande liv börjar hemma. Föräldrarna är medvetna om sin roll som läsfostrare. De har gjort ett aktivt val, de vill göra sitt barn till läsare. De har tänkt igenom vad de som bokintroducerare önskar förmedla om ett läsande liv till sitt barn. De vet att det endast är den synliga bråkdelen av begreppet läsning som tar sin början då de följer sitt sjuåriga barn till skolan.

En större betydelse för hur läsningen kommer att framskrida har insatser innan själva skolgången och avkodningsfasen börjar. Föräldrarna har stark motivation till att högläsa för barnet de 3 000 böcker som barnet före skolstarten behöver. Familjerna prioriterar ett långsammare liv där begrundande läsning och samtal kring böcker ofta präglar stämningen hemma. En stor satsning samhälleligt kunde vara lockande och informativa små texter om hemmaläsningens betydelse tryckta på mjölkförpackningar och annat som barnfamiljerna handlar.

Barnet kommer ut i samhället till daghem och småbarnspedagogik. Ett ställe där hela personalen är kompetenta läsinspiratörer. Vägledare som systematiskt har bekantat sig med böcker som lämpar sig för den ålderskategori där hen jobbar. Personal som har en plan för den bästa tänkbara bokstunden. Proffs som läser det bästa både konstnärligt, litterärt och pedagogiskt, som har övat sin högläsning och som har ett övergripande mål för sitt läsningsarbete i gruppen. Personal som genomtänkt har jobbat med bokstundens ramar och stämning och som dessutom vågar kasta sig frimodigt in i berättelsernas värld och bjuder på sig själva. Dessa jobbar på daghem och i förskolor där böckernas bästa användning är en självklar värdegrund som genomsyrar hela verksamheten.

Barnet börjar skolan, blir nybörjarläsare, ett läsningsmässigt nyfiket tillstånd i en tidsperiod som borde stödas och uppmuntras överallt. Mycket läsning är och kommer alltid att vara bästa möjliga framtidskompetens. Eleven börjar i en skola som genomsyras av litterära värden och där boken är synligt närvarande i varje klass. För nybörjarläsaren borde det ordnas festivaler som syns i hela samhället.

Den knäckta läskoden – dagen då ett barn har läst sin första bok är väl värd att firas, stort! Varför firar vi inte med flaggan i topp nybörjarläsdagen? Läsningsinspiration smittas till barn av lärare som njuter av arbetet att föra barnen allt djupare in i litteraturens skattkista och som samtidigt ger eleverna möjligheter att relatera sitt liv och sin verklighet i jämförelse med boken. Pedagogen jobbar med sig själv och sin förmåga att slipa sina läskonster till gnistrande diamanter.

Barn måste inspireras tillräckligt bra och tillräckligt ofta för att lustläsningen skall vinna över lättare aktiviteter. Läsning bör rotas till en vana – nästan till ett behov! Inspirationskunnande är en absolut nödvändighet i denna tid! Våra barns motivation till egen läsning uppkommer ur tidiga goda läsupplevelser. Allas vårt vägledningsarbete börjar bära frukt då eleven utvecklas till bokslukare. Hela böcker, långa texter rådbråkar språket. Ett stort ordförråd utvecklar och vässar tankar i elevens hjärna. Allt det osynligt osagda mellan raderna i böckerna blir tydligt och självklart för den erfarna läsaren. Tiden är mogen och läsningen går rent tekniskt utmärkt.

De fyrtio kilometrarna läst text som krävs för att man skall bli en kompetent storläsare verkar helt möjliga att uppnå. Via läsningen blir det naturligt och intressant att samtala om böckerna. Då det grundliga förarbetet är gjort är livsvägen kantad av böcker.

Agneta Möller-Salmela specialbiblioteksfunktionär, läsinspiratör, Hangö Barn måste inspireras tillräckligt bra och tillräckligt ofta för att lustläsningen skall vinna över lättare aktiviteter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning