Inspiration och reflektion om läsning

Avslutar. Katarina von Numers-Ekman avslutar jobbet som läsambassadör denna sommar. Bild: Nina Ahtola

Boken Sjutton texter om läsning är en lättillgänglig samling insikter som spänner från vardagliga erfarenheter och konkreta reflektioner till plock ur den akademiska läsforskningens värld.

Sjutton texter om läsning

Katarina von Numers-Ekman

Sydkustens landskapsförbund, 2017

Den finlandssvenska läsambassadören har varit ett treårigt läsfrämjande projekt som avslutas denna sommar. Det är bara att hoppas att Katarina von Numers-Ekmans arbete nu lever vidare i klassrum, familjer och på nätet. Som ett påtagligt fysiskt arv har Sydkustens landskapsförbund också gett ut en liten bok med hårda pärmar, vars titel ganska exakt beskriver innehållet: Sjutton texter om läsning.

Texterna är bearbetade versioner av tidningskolumner – bland annat i Hufvudstadsbladet – och blogginlägg på webbplatsen lasambassadoren.fi. Boken är en sympatisk och lättillgänglig samling av insikter som spänner från vardagliga erfarenheter och konkreta reflektioner till plock ur den akademiska läsforskningens värld. Mer inspiration än systematik är det, men vackert så. Och visst uppstår en helhet som är större än de enskilda delarna.

Noterbart är kanske att de texter som ursprungligen varit blogginlägg ofta är längre och snäppet ambitiösare. I texten "Aphantasia" skrapar von Numers-Ekman på ytan av ett än så länge outforskat men i sammanhanget högintressant fenomen, nämligen att vissa människor verkar sakna förmågan att skapa inre bilder, till exempel förmågan att visualisera en strand då man läser ordet strand. Detta behöver inte vara kopplat till direkta lässvårigheter – amerikanen Blake Ross som skrivit om hur han själv bara kan "idissla begreppet strand", är essäist och tidigare chef på Facebook – men von Numers-Ekmans text om honom öppnar ett smått hisnande perspektiv för att det här med läsning och läsupplevelse eventuellt kan innebära radikalt olika saker för olika människor.

Boken inleds med en lång lista tips och råd, där den gemensamma nämnaren är vuxenvärldens uppgift att framställa läsning inte bara som något viktigt utan också som något naturligt och lustfyllt. En tidningsman uppskattar i synnerhet råd nummer 28: "Bläddra i dagstidningen tillsammans. Om familjen bara har en digital prenumeration är det extra viktigt att komma ihåg att visa dagstidningen för barnet då den inte ligger framme på köksbordet."

Fredrik Sonck Kulturchef

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning