Inser SDP åt vilket håll jobben utvecklas i den nya digitala världen?

Inser SDP att lokala arbetsavtal är viktiga för största delen av mindre och medelstora företag för att över huvud taget överleva och i bästa fall erbjuda nya arbetstillfällen?

Det var mycket retorik i de intervjuer TV1 utfört med partiernas nyckelfigurer. Politikerna har förberett sig väl inför intervjuerna, men hur är det på intervjuarnas håll. Det förefaller som om intervjuarna helt glömt att Finland fungerar som EU:s ordförandeland från och med den 1 juli detta år. Ingen partiledare av de större partierna (potentiella statsministrar!) har fått en enda fråga hur Finland avser sköta sitt ordförandeskap och vilka frågeställningar man vill betona under de sex månader Finland står i händelsernas centrum. Inte ens EU-ministern Sampo Terho. Vi är på många områden beroende av EU och det valet har vi själva gjort i god demokratisk ordning. Är det då inte skäl att påverka så mycket som möjligt?

EU och världen i övrigt står inför omfattande beslut vad gäller till exempel miljöproblemen och det är knappast någon överraskning att De grönas ordförande Pekka Haavisto framstår som den mest attraktiva statsministerkandidaten enligt HS (27.3). Här förenas både miljösakkunskap och internationell erfarenhet. Våra något stela politiska traditioner följer ju dock regeln att det största partiet mer eller mindre automatiskt utser statsministern. Även om partiet inte skulle samla mer röster än cirka 20 procent totalt.

Samtliga partier har i sina olika tv-presentationer betonat vikten av utbildning och mången har ansett den vara nyckeln till hur vi klarar oss i den internationella konkurrensen. Sannolikt är att denna uppfattning är mer accepterad av flertalet politiker än de flesta andra frågor.

Vad behöver vi välutbildade människor till? Jo, vi utnyttjar deras kunnande inom förvaltning, forskning, sociala och tekniska innovationer, företagsledning med mera. Men får dessa bli ekonomiskt framgångsrika? Får de bli rika kapitalister sedan de uppnått välbetalda jobb inom olika samhällsområden eller sålt sina unikt värdefulla företag? En hämmande faktor är vår erkänt höga beskattning och särdeles branta progression i inkomstbeskattningen. Lägger man därtill arvsskatt och gåvoskatt samt hotfullt stigande fastighetsbeskattning har vi ju fått ett rätt effektivt struptag på dem som omvandlat sin utbildning till målinriktade personliga framgångar och välförtjänta förmögenheter.

När Socialdemokraterna nu "leder loppet" inför riksdagsvalet är det kanske skäl att ställa frågan om Antti Rinne är den politiker som landet behöver i ett läge då vi fungerar som EU-ordförande och då vi närmar oss kärvare tider under några ekonomiskt osäkra år. Är Socialdemokraterna med denna tidigare barrikadhjälte i spetsen det representationslag som bidrar till att finländska företag av alla storlekar och inriktningar behåller eller till och med förbättrar sina positioner?

Företagen, deras ägare och anställda är ju trots allt de klart dominerande skattebetalarna i vårt välfärdssamhälle. Utan lönsamma företag finns knappast heller avlönade arbetstagare. Kommer Socialdemokraterna att inse åt vilket håll jobben utvecklas i den nya digitala världen? Kommer de att inse att lokala arbetsavtal är viktiga för största delen av mindre och medelstora företag för att över huvud taget överleva och i bästa fall erbjuda nya arbetstillfällen?

Internationellt är vi kända och rätteligen kritiserade för våra synnerligen stelbenta arbetsmarknadsstrukturer. Månget företag får lov att trimma sina resurser inför de nya verkligheterna. Är det då Socialdemokraterna som sin vana trogen fjärrstyr arbetskonflikter med allvarliga avbrott i företagens verksamhet? Är det med dessa osäkerhetsfaktorer vi skall sätta oss i tv-stolen och leva i tron att med en socialdemokratisk regim vi är väl förberedda för de gigantiska utmaningar vi kommer att möta inom en överskådlig framtid?

Tom Palmberg Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning