Inrikesministeriet vill se flaggan i topp för Helene Schjerfbeck i sommar

Konvalescenten av Helene Schjerfbeck på Ateneum. Bild: Niklas Tallqvist

Inrikesministeriet rekommenderar flaggning för Helene Schjerfbeck och den finländska bildkonsten i sommar, på Schjerfbecks födelsedag den 10 juli.

Akvarellkonstföreningen i Finland och Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs har föreslagit att Schjerfbeck borde få en officiell flaggdag. Föreningarna påpekar att inte en enda finländsk bildkonstnär har en vedertagen flaggdag.

Inrikesministeriet konstaterar att Finlands 100-årsjubileumsår ger ett bra tillfälle att flagga på också andra dagar än allmänna flaggdagar.

– I Finland får man flagga mycket fritt, och flaggan kan hissas alltid då det finns anledning till det, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Förutom på de vedertagna flaggdagarna rekommenderar Inrikesministeriet flaggning under följande dagar: Helene Scherfbeck-dagen och den finländska bildkonstens dag den 10 juli, dagen för skolstart (datumet varierar enligt kommun), den finska naturens dag den 26 augusti, Miina Sillanpää-dagen och medborgarinflytandets dag den 1 oktober samt Barnkonventionens dag den 20 november.

Tidningen Karjalainen var först med nyheten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03