Inrikesministeriet uppmanar: Flagga för barnets rättigheter den 20 november

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning klockan 8–16 den 20 november. Bild: Pixabay

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på barnkonventionens dag.

Inrikesministeriet har bestämt att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga den 20 november för barnets rättigheter, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Ministeriet rekommenderar också allmän flaggning från klockan 8 till 16.

Flaggning har rekommenderats sedan 2013 och från och med 2020 kommer barnkonventionens dag att vara en etablerad flaggdag i kalendern.