Inrikesministeriet startar forskningsprojekt om radikal islamism i Finland

Bild: Lehtikuva/Abdul Majeed

Två forskningsprojekt ska kasta ljus över radikal islamism i Finland. Det ena projektet koncentrerar sig på propaganda, det andra på nätverk.

Inrikesministeriet har inlett två forskningsprojekt som gäller förebyggande av radikal islamism. Forskningarna ska se på islamistisk propaganda och islamistiska miljöer i Finland. Målet är att samla information som kan utnyttjas i det förebyggande arbetet.

Till ledare för båda projekten har Inrikesministeriet valt docent Leena Malkki vid Helsingfors universitet. Projekten finansieras av ministeriets budgetmedel avsatta för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism.

Det ena projektet – Radikaali-islamistinen propaganda ja Suomi (RISPO) – har som mål att kartlägga utvecklingen av islamistisk propaganda ur Finlands perspektiv. Forskarna kommer att granska allt sådant propagandamaterial som anknyter till Finland, antingen via upphovsmännen och deras nätverk, ämnesområdet eller språket.

Det andra projektet – Radikaali-islamistinen ympäristö Suomessa (RISVER) – har som mål att skapa en bild av de islamistiska nätverk som existerar i Finland och hur de utvecklats. Här kommer forskarna att granska situationen i Finland mot bakgrunden av den internationella islamistiska utvecklingen.

Projekten inleds med en gång och resultat utlovas mot slutet av 2018.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46