Inrikesminister Ohisalo: Ingen återsänds till Afghanistan nu

Situationen i Afghanistan är för närvarande mycket allvarlig, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Finland återsänder inte personer till Afghanistan nu, intygar inrikesminister Maria Ohisalo. Inrikesministeriet betonar att Finland följer FN:s anvisningar.

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att Finland iakttar det ovillkorliga förbudet mot tillbakasändning i de internationella människorättskonventionerna och i Finlands grundlag och utlänningslag.

"Ingen ska återsändas till ett område där han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet. Situationen i Afghanistan är för närvarande mycket allvarlig och den mänskliga nöden i regionen är stor", säger ministern i ett pressmeddelande.

Ohisalo uppger att myndigheterna noga har följt säkerhetsläget i Afghanistan. Hon säger att Finland hörde till de första som agerade redan i juli och i praktiken avbröt återsändandet till Afghanistan.

Positiva asylbeslut fattas

FN:s flyktingkommissariat UNHCR har denna vecka instruerat alla länder att avbryta återsändandet av afghanska medborgare till sitt hemland. Finland har redan i flera veckor följt motsvarande linje. Finland har dock tidigare fått kritik för att landet tidigare i år skickat tillbaka personer till Afghanistan.

För en dryg månad sedan stoppades återsändandena efter att Migrationsverket uppdaterat sina riktlinjer. Inrikesministeriet konstaterar att avbrottet gäller under den tid man utreder säkerhetsläget i Afghanistan och ser över de landspecifika riktlinjerna.

Under tiden fattar Migrationsverket inte några negativa beslut som skulle innebära att personen skickas tillbaka till Afghanistan. Migrationsverket fortsätter ändå att fatta positiva asylbeslut, och den nya informationen om situationen i Afghanistan beaktas vid beviljandet av asyl, uppger ministeriet.

Läs också: 18 miljoner afghaner i behov av humanitär hjälp – Finlands flyktingpolitik fortfarande oklar

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning