Inrikesminister Mykkänen: Beslut om IS-barnen inom några veckor – Unicef betonar att alla under 18 år är barn

Drygt trettio barn till finländska IS-anhängare uppges finnas i flykting- och fånglägret i al-Hol i Syrien. Enligt Läkare utan gränser finns sammanlagt 73 000 personer i lägret, av dem är 94 procent kvinnor och barn. Enligt organisationen är många barn undernärda och lider av akut diarré, och man varnar för att situationen kan försämras ytterligare med stigande temperaturer under sommaren. Bild: Delil Souleiman/Lehtikuva-AFP

Inom de närmaste veckorna ska Finland fatta beslut om hur man gör med de finländska barn som finns i IS-lägret i Syrien, säger inrikesminister Kai Mykkänen till Yle. Unicef reagerar på att ministern talar om små barn och betonar att det särskilda skyddet gäller alla minderåriga.

Frågan om barnens öde har varit aktuell sedan det sista IS-fästet föll i Syrien i vintras. Tidigare i vår var beskedet att Finland inte har planer på att aktivt hämta hem barn till finländare som åkt till konfliktområdet, senare att frågan utreds.

Ryssland och Kosovo har hämtat hem barn från konfliktområdena i Syrien och Irak, medan flera länder ännu inte har fattat beslut om hur man ska göra, bland dem Finland.

I Sverige har frågan väckt stor debatt. Nyligen kom IS-krigaren Michael Skråmos sju, numera föräldralösa barn, tillbaka till Sverige. Det är inte känt att Sverige skulle ha bistått i fler återvändanden efter att det så kallade kalifatet fallit. Skråmos barn har tagits om hand av socialtjänsten i Göteborg.

Nederländerna utreder varje barn som finns i läger individuellt: psykiskt och fysiskt tillstånd och möjlig placering av barnen, till exempel om släktingar stödjer en våldbejakande ideologi eller kan ta hand om barnen. Tills vidare har landet veterligen inte hjälpt barn tillbaka.

I Frankrike separeras barn och föräldrar om de anländer till landet. Barnen undersöks medicinskt och en utredning av barnets psykiska hälsa görs under flera månaders tid. Barnen ges möjlighet att träffa sina föräldrar i exempelvis fängelser.

Somliga barn är traumatiserade, andra inte. I vissa fall kommer traumat fram senare i livet. Barn är ofta lojala mot sina föräldrar vilket de som arbetar med barnen måste beakta. Specialexpertis kan krävas. Risken för stigmatisering är stor.

Källa: Ann-Sofie Nyström, specialist vid Utbildningsstyrelsen, har arbetat med exit-verksamhet och är specialiserad inom i våldsbejakande extremism

Organisationer som Rädda barnen, Läkare utan gränser och så sent som på torsdagen FN:s barnfond Unicef, har slagit larm om de undermåliga förhållandena i lägren där IS-anhängare finns – och manat hemländerna att göra mer för att få hem barnen.

På torsdagen rapporterade Yle som första finländska medium från flykting- och fånglägret al-Hol i Syrien. Enligt finländska kvinnor som Yle talat med finns det 11 finländska kvinnor och 33 barn i lägret. De vill tillbaka till Finland och uppfattar att de inte har gjort något fel.

Inrikesminister Kai Mykkänen säger i en intervju till Yle att det inte finns någon anledning för Finland att hjälpa vuxna att återvända till Finland och att de som är kvar ofta är djupt radikaliserade.

– Vad beträffar små barn utreder vi hur de kan överlämnas till finländska myndigheter, identifieras på ett pålitligt sätt och sedan omhändertas av barnskyddet i Finland, säger Mykkänen till Yle.

Enligt honom kräver omhändertaganden föräldrarnas tillåtelse. Enligt barnskyddslagen kan barn ändå brådskande placeras utan föräldrarnas tillstånd om barnet är i omedelbar fara.

Läs mer: Finländska "Sanna" reste till IS-området – nu vill hon tillbaka till Finland

Kai Mykkänen säger att han hoppas på ett beslut om hur Finland ska förfara med barnen inom de närmaste veckorna. Sannolikt krävs enligt honom politiska riktlinjer, och det av den kommande regeringen.

Han säger att förhållandena är krävande, och ger som exempel på situationer som Finland kan ställas inför en 17-åring som har stridit för IS och säger sig ha finländska föräldrar men där det inte går att bevisa, eller barn med finländska föräldrar som har dött men inte finns upptaget i befolkningsregistret.

Inga gruppbeslut möjliga

Unicef reagerar på Mykkänens uttalande där han talar om "små barn". Organisationen betonar att alla personer under 18 år är barn och därmed har rätt till särskilt skydd i enlighet med internationella konventioner och Finlands nationella lagstiftning.

"Också barn som har gjort sig skyldiga till brott är berättigade till särskilt skydd och sådana straffrättsliga åtgärder som har som syfte att hela barnet, inte ha mer sönder", skriver Unicef i Finland i ett pressmeddelande. Enligt organisationen visar erfarenhet att barn från liknande omständigheter har kunnat anpassa sig tillbaka till samhället och till ett normalt liv.

– Ett gruppbeslut om omhändertagande är inte möjligt, betonar programchef Inka Hetemäki.

Också under Yles EU-valsdebatt på torsdagskvällen kom frågan om barn i IS-lägret upp. Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger att målet är att vuxna ska ställas till svars i en internationell tribunal, som bland annat Sverige har drivit på att ska grundas, men att situationen för små barn kräver svåra överväganden.

De grönas Pekka Haavisto säger att Finland har ett ansvar för de 33 barnen och att föra dem i trygghet. SFP:s Anna-Maja Henriksson betonar att barn har barns rättigheter.

– Dem måste vi hjälpa.

Läs mer: Sveriges utrikesminister medger: Inte sagt en IS-tribunal går att genomföra

Läs mer: 19-åriga IS-hustrun vill hem – Europa delat om hur återvändarna ska behandlas

Inrikesminister Kai Mykkänen intervjuades om finländare i al-Hol i Yles Morgonettan. Han ser helst att vuxna finländare som anslutit sig och krigat för terrororganisationen IS ställs till svars i en internationell krigstribunal som han hoppas ska skapas. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning