Inrikesflygen kan bli färre i år

Flygen till mindre orter i Finland är mest hotade då Finnair ser över inrikestrafiken.

Finnair försöker fortfarande förbättra lönsamheten för inrikestrafiken, men kommer sannolikt att göra nedskärningar under det kommande året.

Finnairs vd Pekka Vauramo uppger att man gjort förfrågningar om så kallad köptrafik för att trygga fortsatt Finnairverksamhet på vissa sträckor. Svaret från staten har ändå varit att den typen av stöd inte är möjlig inom Finland.

– Vi kommer säkert att se skillnader i vår trafikering om ett år, på vintern, säger Vauramo om eventuella nedskärningar till FNB.

Ett utökat samarbete med regionala organisationer är en av åtgärderna som Finnair vidtagit för att få åtminstone ett litet uppsving i passagerarsiffrorna.

– Men det har nog varit ytterst blygsamt, säger Vauramo om effekten.

Ökade passagerarmängder är ett faktum på ett antal flygplatser ute i landet, men speciellt flygen till mindre orter är fortsatt hotade.

– Det verkar nog vara fakta att på en rutt där de årliga passagerarmängderna stannar under 100 000 har vi lönsamhetsproblem, säger Vauramo.

Finnair går inte ut med några passagerarsiffror. Enligt statistik från flygplatsbolaget Finavia har bland andra flygplatserna i Jyväskylä och Kemi-Torneå mindre än 100 000 passagerare totalt per år.

Pilotbrist

Ett ovanligt stort antal flyg som skötts av Norra, där Finnair är delägare, har ställts in i år. Pilotbrist är orsaken och den har berott på en stor förkylningsvåg och på att en del piloter bytt från Norra till Finnair. Norra har rekryterat fler piloter och håller på att fortbilda dem för rätt plantyper.

Pilotföreningen FPA anser att planeringen på Norra varit dålig och att den höga sjukfrånvaron beror på för stora arbetsmängder. Vauramo uppger att Norra har ansvar för sin egen verksamhet, men konstaterar samtidigt att det måste bli en ändring.

– Vi får nog se hur situationen stabiliseras under de närmaste dagarna och veckorna. Det är helt säkert att vi inte kan fortsätta ha det så här, säger Vauramo.

Han vill inte ta ställning till vilka åtgärder Finnair kan sätta in för att få till förändringar i Norra.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03