Inofficiella namn fick egen webbplats

Stocka eller Stockis? Bild: Niklas Tallqvist

Vet du var Skitviken, Bläckfisken eller Pappersbron ligger? Nu finns ett urval inofficiella namn på platser i finlandssvenska städer listade på nya webbplatsen Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi).

Är namnen Stocka, Sakta farten eller Ruissin bekanta? Vad kallar man biblioteket eller järnvägsstationen i din hemstad? Arkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har sedan början av 2000-talet samlat in inofficiella namn på platser i städer runtom i Svenskfinland. Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar i Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Namnen i våra städer kan man orientera sig runt i de sex städerna och se hur olika platser benämns i folkmun. Det går också att kommentera namnen och bidra med mer information om olika platser.

– När det gäller de inofficiella namnen finns det inte något rätt eller fel. Många namn faller i glömska med nya generationer, men vissa lever kvar eller förnyas i takt med att stadsbilden förändras. Namnurvalet på den här webbplatsen utgår från de namninsamlingar som SLS arkiv har gjort. Därför vill vi gärna höra hur pass utbredda de här namnen är, vilka alternativa namn eller uttal det kanske finns och förstås hur folk förhåller sig till dem, säger arkivarie Sara Rönnqvist.

Webbplatsen kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussion och arbeten i modersmåls- och svenskundervisningen.

Kartläggningen visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland. Webbplatsen kommer att uppdateras med mer material från flera städer efterhand.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning