Innerligt meditativt körjubileum

Bild: Markus Manner

Programmet på Candominokörens 50-årsjubelkonsert gav ett rätt sillsalladsaktigt intryck på pappret. I praktiken fungerade det överraskande väl.